Kapcsolattartás a tavaszi szünetben

2016. február 15. | A 2015/16-ös tanévben a tavaszi szünet minden iskolában 2016. március 24-től március 29-ig tart. Mi a teendő, hogy ha a szülők nem tudnak egymás között megegyezésre jutni e 6 nap megosztása tekintetében?

Amennyiben a szülők nem tudják megosztani ezt a 6 napot, úgy meg kell nézniük, hogy mi szerepel a házassági bontóperes megállapodásukban, vagy annak hiányában a bíróság ítéletében. E szabályozás általában úgy néz ki, hogy "megállapodás hiányában az évközi szünetek második fele illeti meg a különélő szülőt", de persze ez lehet az első fele is. Ez azért különösen nehéz, mert a tavaszi szünetben egy kettős naptári ünnepünk is van, a Húsvét (március 27. és 28.), amit szintén meg kell osztani a szülők között. Itt is általában az ünnepnap második napja illeti meg a különélő szülőt, azaz március 28. de ez lehet az első nap is, azaz március 27. Az Emberi Erőforrás Miniszterének (korábbi nevén Oktatási Miniszterrendeletében meghatározott tanításmentes napok idén egybe esnek a legtöbb iskola által megállapított szünettel, így ez nem okozhat problémát a szülőknek. A rendelet szerint:

"A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart; a szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23., a szünet utáni első tanítási nap pedig március 30.”

Amennyiben a szülők nem akarják a szünetben ide-oda utaztatni a gyermeket, abban az esetben legtöbbször úgy állapodnak meg egymással, hogy "tömbösítik" a szünet felét és a kettős naptári ünnep egyik napját, így a szünet felében a különélő szülő március 24-én viszi el a gyermeket és Húsvét első napján, azaz 27-én vasárnap este viszi őt haza. Sok szülő a Húsvét vasárnapot és hétfőt évenkénti váltásban oldja meg, vagy egyik évben a gyermek a komplett tavaszi szünetet az egyik szülővel tölti, míg másik évben a másikkal. 

Ha a szülők a megállapodásuk, illetve az ítélet értelmezésében sem tudnak dűlőre jutni, illetve vita van közöttük, akkor a panaszos fél a neki járó kapcsolattartás elmaradását követően tud a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási Gyámhivatalhoz fordulni, aki utólag dönt a végrehajtás ügyében.
dr. Gaál Edina
Magyar Közlöny

További hírek