Kapcsolattartás a téli szünetben

2016. december 17. | A 2016/17-es tanévben a legtöbb iskolában 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart a téli szünet. Mi a teendő, hogy ha a szülők nem tudnak egymás között megegyezésre jutni e 12 nap megosztása tekintetében?

Amennyiben a szülők nem tudták megosztani ezt a 12 napot, úgy meg kell nézniük, hogy mi szerepel a házassági bontóperes megállapodásukban, vagy annak hiányában a bíróság ítéletében. E szabályozás általában úgy néz ki, hogy "megállapodás hiányában az évközi szünetek második fele illeti meg a különélő szülőt", de persze ez lehet az "első" fele is. Ez azért különösen nehéz, mert a téli szünetben egy kettős naptári ünnepünk is van, a Karácsony (december 25. és 26.), amit szintén meg kell osztani a szülők között. Itt is általában az ünnepnap második napja illeti meg a különélő szülőt, azaz a december 26., de ez lehet az első nap is, azaz december 25. Nehezíti a helyzetet, hogy ha szigorúan nézzük, akkor a "szünet" napjai csak az Emberi Erőforrás Miniszterének (korábbi nevén Oktatási Miniszter) rendeletében meghatározott tanításmentes napok, azaz idén:

 "A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd)."

Amennyiben a szülők nem akarják a szünetben ide-oda utaztatni a gyermeket, abban az esetben legtöbbször úgy állapodnak meg egymással, hogy a szünet első fele a gyermeket nevelő szülővel telik egészen december 26. reggeléig, amikor is a különélő szülő elviszi a gyermeket és csak december 31-én este hozza őt haza. Sok szülő a Szentestét is évenkénti váltásban oldja meg, de ez csak megállapodásokban szokott így szerepelni, a Bíróság által hozott ítélet december 24-re nem terjed ki. Ez esetben a Szilvesztert is váltva oldják meg a szülők.

Ha pl. a különélő szülőt a szünet második fele illeti meg és a Karácsony második napja, ez esetben Ő december 26-án lesz jogosult egy egynapos kapcsolattartásra, ezt követően pedig december 28-án reggeltől január 1-jén estig illeti meg a kapcsolattartás. Idén a páros, valamint a páratlan hétvége is beleolvad a téli szünet időtartamába, így nem a hétvégék rendjét kell ilyenkor figyelembe venni, hanem a 12 napos szünet 6-6 napját osztják meg egymás között a szülők.

Ha a szülők a megállapodásuk, illetve az ítélet értelmezésében sem tudnak dűlőre jutni, illetve vita van közöttük, akkor a panaszos fél a neki járó kapcsolattartás elmaradását követően tud a gyermek lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Gyámügyi Osztályához fordulni, aki utólag dönt a végrehajtás ügyében.

További hírek