Kapcsolattartás a tavaszi szünetben

2017. február 7. | A 2016/17-es tanévben a tavaszi szünet minden iskolában 2017. április 13-tól április 18-ig tart. Mi a teendő, hogy ha a szülők nem tudnak egymás között megegyezésre jutni e 6 nap megosztása tekintetében?

Amennyiben a szülők nem tudják megosztani ezt a 6 napot, úgy meg kell nézniük, hogy mi szerepel a házassági bontóperes megállapodásukban, vagy annak hiányában a bíróság ítéletében. E szabályozás általában úgy néz ki, hogy "megállapodás hiányában az évközi szünetek második fele illeti meg a különélő szülőt", de persze ez lehet az első fele is. Ez azért különösen nehéz, mert a tavaszi szünetben egy kettős naptári ünnepünk is van, a Húsvét (április 16-17.), amit szintén meg kell osztani a szülők között. Itt is általában az ünnepnap második napja illeti meg a különélő szülőt, azaz április 17. de ez lehet az első nap is, azaz április 16. Az időszakos kapcsolattartás ideje alatt a folyamatos kapcsolattartás szünetel, ezért a szünet idejére eső hétvégén nem számít, hogy az páros, vagy páratlan hétvége-e, csak a naptári napok száma számít, amit meg kell osztaniuk a szülőknek.

Az Emberi Erőforrás Miniszterének (korábbi nevén Oktatási Miniszterrendeletében meghatározott tanításmentes napok idén egybe esnek a legtöbb iskola által megállapított szünettel, így ez nem okozhat problémát a szülőknek. A rendelet szerint:

" A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Amennyiben a szülők nem akarják a szünetben ide-oda utaztatni a gyermeket, abban az esetben legtöbbször úgy állapodnak meg egymással, hogy "tömbösítik" a szünet felét és a kettős naptári ünnep egyik napját, így a szünet felében a különélő szülő április 14-én viszi el a gyermeket és Húsvét első napján, azaz 16-án vasárnap este viszi őt haza. Sok szülő a Húsvét vasárnapot és hétfőt évenkénti váltásban oldja meg, vagy egyik évben a gyermek a komplett tavaszi szünetet az egyik szülővel tölti, míg másik évben a másikkal. 

Ha a szülők a megállapodásuk, illetve az ítélet értelmezésében sem tudnak dűlőre jutni, illetve vita van közöttük, akkor a panaszos fél a neki járó kapcsolattartás elmaradását követően tud a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási Gyámhivatalhoz fordulni, aki utólag dönt a végrehajtás ügyében. 

További hírek