Kapcsolattartás a téli szünetben

2017. december 18. | A 2017/18-as tanévben az oktatásért felelős miniszter rendelete alapján hivatalosan 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart a téli szünet. Ezen felül a különélő szülőt megilleti a karácsony egyik napja is. Mi a teendő, hogy ha a szülők nem tudnak egymás között megegyezésre jutni a 7 napos téli szünet és az ünnepnapok megosztása tekintetében?

Amennyiben a szülők egymás közötti egyeztetésük alapján nem tudják megosztani a téli szünet és a karácsonyi ünnep napjait, úgy meg kell nézniük, hogy mi szerepel a házassági bontóperes, illetve a szülői felügyeleti jogok rendezéséről szóló megállapodásukban, vagy annak hiányában a bíróság ítéletében. E szabályozás általában úgy néz ki, hogy "megállapodás hiányában az évközi szünetek második fele illeti meg a különélő szülőt", de persze ez lehet az "első" fele is. Ez azért különösen nehéz, mert a téli szünetben egy kettős naptári ünnepünk is van, a karácsony (december 25. és 26.), amit szintén meg kell osztani a szülők között. Itt is általában az ünnepnap második napja illeti meg a különélő szülőt, azaz a december 26., de ez lehet az első nap is, azaz december 25. Nehezíti a helyzetet, hogy ha szigorúan nézzük, akkor a "szünet" napjai csak az Emberi Erőforrás Miniszterének (korábbi nevén Oktatási Miniszter) rendeletében meghatározott tanításmentes napok, azaz idén:

 "A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda)."

Amennyiben a szülők nem akarják a szünetben ide-oda utaztatni a gyermeket, abban az esetben legtöbbször úgy állapodnak meg egymással, hogy a karácsony első napja a gyermeket nevelő szülővel telik egészen december 26-án reggelig, amikor is a különélő szülő elviszi a gyermeket és csak a szünet fele időtartamának lejárta után hozza őt haza. Sok szülő a Szentestét is évenkénti váltásban oldja meg, de ez csak megállapodásokban szokott így szerepelni, a Bíróság által hozott ítélet december 24-re nem terjed ki, mivel az hivatalosan nem ünnepnapként szerepel a naptárakban. Sok esetben a Szilvesztert is évenként váltva oldják meg a szülők.

Idén sok iskolában már december 21-én csütörtökön is tanításmentes nap van, de ez csak akkor számolható hozzá a szünet napjaihoz, ha a szülők megállapodása erre az időszakra is kiterjedt.

Ha a szülők a megállapodásuk, illetve az ítélet értelmezésében sem tudnak dűlőre jutni, illetve vita van közöttük, akkor a panaszos fél a neki járó kapcsolattartás elmaradását követően tud a gyermek lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Gyámügyi Osztályához fordulni, aki utólag dönt a végrehajtás ügyében.

dr. Gaál Edina

További hírek